Thai Indigo Throw

$ 75.00

Stunning cotton shibori indigo throw from Thailand!

Measures 30" x 68"